“Made in Japan” เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ประเทศ Nippon, Japan หรือที่เรารู้จักกันว่า “ญี่ปุ่น” เป็นส่วนผสมของความล้ำสมัยแบบโลกตะวันตกกับปรัชญาวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งต้องยกย่องครับว่าญี่ปุ่นคือผู้นำของเอเชียและโลกหลายเรื่อง ทั้งเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม บันเทิง กีฬา อาหาร ฯลฯ

          ...ระบบสวัสดิการของญี่ปุ่นก็หนึ่งในนั้น

          เริ่มต้นจากกฎหมายความยากจนเมื่อประมาณกว่า 130 ปีก่อน แต่ที่มีบทบาทจริงๆ ก็คือระบบประกันสังคมซึ่งใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2465 โดยเริ่มจากระบบประกันสุขภาพก่อนที่จะมีประกันชราภาพราว 20 ปีหลังจากนั้น

          การพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าเริ่มต้นอย่างจริงจังหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุว่า “ชาวญี่ปุ่นทุกคนย่อมมีสิทธิตามมาตรฐานความเป็นอยู่ขั้นต่ำและมีชีวิตที่มีคุณค่า” ต่อมาหลังปี พ.ศ. 2500 ได้มีการเปลี่ยนแนวคิดการจัดสวัสดิการ คือ จากการเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นการให้แบบถ้วนหน้า จนทำให้มีการปฏิรูประบบประกันสุขภาพและระบบบำนาญชราภาพให้คุ้มครองถ้วนหน้าในเวลาต่อมา

          ดูภาพรวมในปัจจุบันกันสักนิดครับ ระบบสวัสดิการสังคมหรือระบบความมั่นคงทางสังคมของแดนปลาดิบประกอบด้วย 2 ที่มาหลักๆ คือ 1. ประกันสังคม เช่น ประกันชราภาพ สุขภาพ การจ้างงาน และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบรวมฝ่ายละ 13.772% และ 13.122% ตามลำดับ (ของไทยเราฝ่ายละ 5%) และ 2. ภาษี เช่น การสาธารณสุข บริการผู้สูงอายุ บริการครอบครัว คนพิการ และสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

          ผมขอลงลึกเรื่องบำนาญชราภาพของแดนซากุระหน่อยเพราะพักหลังเรื่องนี้ขึ้นพาดหัวข่าวจนเป็นประเด็นร้อนในทุกประเทศ (อ่านจากฉบับที่แล้วก็ได้ครับ) ทั่วโลกกำลังตื่นตัว มันก็สมควรอยู่หรอกครับเพราะบำนาญชราภาพเป็นรายจ่ายที่สูงมากจนสะเทือนถึงทุกฝ่าย

          ระบบบำนาญญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 3 ชั้นครับ

          ชั้นที่ 1 บำนาญพื้นฐานแห่งชาติ จ่ายเป็นบำนาญในอัตราพื้นฐานเท่ากันให้กับประชาชนทุกคน ...อันนี้คล้ายกับเบี้ยยังชีพบ้านเรา แต่ได้ทุกคนและได้สูงสุดประมาณเดือนละ 66,000 เยน โดยต้องจ่ายเงินสมทบตามชั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่า 25 ปีหรือตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนดจึงจะได้เต็มจำนวน  

          ชั้นที่ 2 ประกันบำนาญลูกจ้าง เป็นบำนาญสัมพันธ์กับรายได้ที่ให้กับลูกจ้างแทบทุกคนเพิ่มเติมจากบำนาญชั้นที่ 1 โดยนายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ 7.852% อัตราบำนาญโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 155,345 เยน หรือประมาณ 50% ของเงินเดือนเฉลี่ย ...ชั้นที่ 2 นี้ก็คือระบบประกันสังคมเหมือนบ้านเราดีๆ นี่เอง แต่ที่แตกต่างก็คือผู้ที่ส่งเงินสมทบจะถือว่าได้สมทบให้กับบำนาญในชั้นที่ 1 ด้วย

          ชั้นที่ 3 บำนาญทางเลือก ส่วนมากจะเป็นนายจ้างเป็นผู้จัดให้ มีลักษณะเป็นกองทุนบำนาญลูกจ้าง หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นเงินก้อนก็ตามแต่นายจ้างจะเลือกสรร ....สำหรับอันนี้ คล้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้านเรา

          ส่วนข้าราชการมีระบบแยกออกมาต่างหากเรียกว่า Mutual Aid Pension ครอบคลุมชั้นที่ 1 และ 2 กล่าวรวมๆ แล้วบำนาญทั้งระบบทำให้ชาวอาทิตย์อุทัยแทบทุกคนพอมีกินมีใช้ในวัยชรา

           ผมว่าเราหนีออกจากเรื่องสูงอายุมาดูหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการประกันสังคมของญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ เป็นผู้ดูแลในภาพรวม แต่สำหรับเรื่องบำนาญชราภาพมี Japan Pension Service (JPS) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง ทำหน้าที่บริหารงานในระดับชาติ โดย JPS เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่แทนที่ Social Insurance Agency หรือ SIA ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วนี่เอง

           ปัญหาที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญในขณะนี้เห็นจะไม่พ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เพราะญี่ปุ่นประสบปัญหาจำนวนประชากรโดยรวมลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น ยังคาดกันว่าในอีก 40 ปีข้างหน้าจะมีประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) มากกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดด้วย

           ...เราอาจจะได้เห็นคู่รักต่างวัยกันจนชินตา...

           และแน่นอนครับ ปัญหานี้กระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการเหมือนกับหลายๆ ประเทศ เพราะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายด้านบำนาญชราภาพสูงปรี๊ดอย่างต่อเนื่อง กินสัดส่วนมากกว่าครึ่ง ส่วนด้านสุขภาพตามมาติดๆ ที่ 30% ...ที่เหลืออื่นๆ กลายเป็นจิ๊บจิ๊บไปเลย

           คนที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจจะรู้ว่าปัจจุบันจีนได้กลายเป็นผู้นำเศรษฐกิจของโลกรายใหม่เป็นรองแค่เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยเบียดญี่ปุ่นร่วงไปอยู่ลำดับที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ปัจจัยหนึ่งก็เพราะจีนมีกำลังการผลิตจากประชากรจำนวนมหาศาล ขณะที่ประชากรญี่ปุ่นกลับมีแนวโน้มลดลงบวกกับมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงหมายความว่ากำลังการผลิตจะลดลงไปอย่างน่าใจหาย

          ...ฟันธงได้เลยว่าโอกาสที่ญี่ปุ่นจะแซงจีนกลับได้นั้น...ยากกกส์

          เปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับ ใครที่มีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นคงจะรับรู้ได้ว่าชาวญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเพื่อนต่างชาติที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับชาวไทยมากที่สุด ทันทีที่รู้ว่าเราเป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกแล้ว ชาวญี่ปุ่นจะแสดงความดีใจและมีความรู้สึกสนิทสนมกับเราเป็นพิเศษจากใจจริงด้วย

          มันเป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ก็แอบแปลกใจอยู่ลึกๆ ว่าทำไมประกันสังคมไทยและญี่ปุ่นยังไม่มีความร่วมมืออะไรกันเป็นพิเศษ ซึ่งผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำอย่างยิ่งและน่าจะสำเร็จไม่ยาก

          สำหรับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นจนทำให้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระเบิดและนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และต่อระบบประกันสังคมด้วย ผมต้องขอโทษจริงๆ ที่ไม่มีข้อมูลตัวเลขมาเสนอ  กระนั้น ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ชาวญี่ปุ่นยืนหยัดผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้แล้วกันครับ

          ...เพื่อให้ญี่ปุ่นกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าเศรษฐกิจคืนจากจีน

          ...และเพื่อแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกอยู่

          แต่ท่ามกลางความโศกเศร้าครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นนั้น ก็ยังคงมีสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “ความซึ้งใจ” เกิดขึ้น ผมขอปิดท้ายด้วยคำคมของท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฟังจากสื่อช่องใดจำไม่ได้แล้ว) ที่กล่าวขอบคุณชาวไทยอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับ

          “...ชาวญี่ปุ่นรู้สึกมีกำลังใจทุกครั้งที่รู้ว่าคนไทยส่งความช่วยเหลือมาให้...”
 
หมายเหตุ: ตีพิมพ์ในวารสารประกันสังคม ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 เมษายน 2554

Comment

Comment:

Tweet

I appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Awesome.

#61 By bottes equitation western (202.105.61.227) on 2013-11-02 09:23

Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, article is fastidious, thats why i have read it entirely

#60 By bottes country femme pas cher (219.136.102.208) on 2013-10-31 19:04

jfT0se I really enjoy the blog.Really looking forward to read more. Really Great.

#59 By oOHPqBtk (46.161.41.184) on 2013-10-26 04:41

s7FI1M Really enjoyed this blog article.Thanks Again. Fantastic.

#58 By JNMBDfpIMv (46.161.41.184) on 2013-10-25 10:04

uV2Adh Thanks again for the article.Really looking forward to read more. Want more.

#57 By brEMMXRXrHrYfBuOc (46.161.41.184) on 2013-10-24 15:56

Thank you a lot for sharing this with all people.

#56 By ugg livraison france (219.136.102.20) on 2013-10-21 19:21

threadid=

#55 By comprar camisetas de futbol baratas por internet (14.150.73.132) on 2013-09-30 17:46

viewtopic.htm?p=*

#54 By sacoche burberry femme (14.150.73.230) on 2013-09-27 04:28

UyXXVr A big thank you for your blog. Fantastic.

#53 By YifJFATdyJelWAps (192.162.19.11) on 2013-09-06 06:51

I was first so grateful this world-wide-web problem works even when your page definitely really helped everyone. Might keep you located on that place advice most people

#52 By nfl apparel from china (222.77.204.208) on 2013-08-29 16:46

Bhí doiciméad Dialann photoParis Wilson 9 mbliana d'aois laistigh de bhliain 2005 nuair a bhuail a gcuid granddad dócha a n-mam chomh maith

#51 By gucci outlet online (111.8.9.165) on 2013-08-28 11:12

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on...

#50 By louis vuitton outlet suisse (219.136.102.70) on 2013-08-28 08:05

Tá an anailís iarbhír a bhreithniú i ndáiríre úsáid an gnó ar víosaí iomadúla. Infosys Cuireann luaite sé comhoibriú ag baint úsáide

#49 By sac louis vuitton (195.6.159.23) on 2013-08-28 01:30

wereasking maidir le atleast $ 1 zillion laistigh damáiste.

#48 By Gucci Outlet (59.61.135.7) on 2013-08-25 04:04

chomh maith le fí a bhaineann leis dom go pearsanta. Dá bhrí sin, ní cé go i ndáiríre adorable chreid tríd go hiomlán. Is mian liom ach tá s

#47 By prada borse 2013 (59.61.135.7) on 2013-08-25 04:04

irte nó fiú idirbheartaíocht, ach daoine aonair a dhoiciméadú i dtreo an leabhar.

#46 By gucci outlet on line (59.61.135.7) on 2013-08-25 04:03

Once again another great entry. I actually have a few things to ask you, would be have some time to answer them?

#45 By maillot football nike fc arsenal (219.136.102.37) on 2013-08-24 11:50

<a href="http://www.gh1a9444874fy7hh7qa5375eie1x3osss.com/">rjfesmoi</a>
rjfesmoi
rjfesmoi http://www.gh1a9444874fy7hh7qa5375eie1x3osss.com/

#44 By rjfesmoi (201.0.207.27) on 2013-08-16 12:55

nekdnznt http://www.g1ey7p99t4osx5835b712cf2p3zp38srs.com/
<a href="http://www.g1ey7p99t4osx5835b712cf2p3zp38srs.com/">nekdnznt</a>
nekdnznt

#43 By nekdnznt (125.88.24.226) on 2013-08-16 12:47

<a href="http://www.g6o3d47l2c7etxor5k8th30aw50011j3s.com/">pjfgznqu</a>
pjfgznqu http://www.g6o3d47l2c7etxor5k8th30aw50011j3s.com/
pjfgznqu

#42 By pjfgznqu (123.142.110.101) on 2013-08-16 12:45

fvnlpwhx
<a href="http://www.gy5e0p222qb5vvhoj736677jk3k6e6h9s.com/">fvnlpwhx</a>
fvnlpwhx http://www.gy5e0p222qb5vvhoj736677jk3k6e6h9s.com/

#41 By fvnlpwhx (113.206.68.70) on 2013-08-16 12:45

<a href="http://www.g55vmbin8m8003s41jwuhn3n72k28o09s.com/">xqyqdela</a>
xqyqdela http://www.g55vmbin8m8003s41jwuhn3n72k28o09s.com/
xqyqdela

#40 By xqyqdela (123.52.21.217) on 2013-08-16 12:44

pzjybckp http://www.gi0z95a3vz1n30s8bp34xdj4glr17915s.com/
pzjybckp
<a href="http://www.gi0z95a3vz1n30s8bp34xdj4glr17915s.com/">pzjybckp</a>

#38 By pzjybckp (183.219.85.157) on 2013-08-16 12:44

<a href="http://www.gntz6e48pns53t9q3673p94vg006w4kjs.com/">mjsdhlwm</a>
mjsdhlwm http://www.gntz6e48pns53t9q3673p94vg006w4kjs.com/
mjsdhlwm

#38 By mjsdhlwm (220.186.67.137) on 2013-08-16 12:44

gnvbuqdb http://www.gei3ah583klv9u06cg7k10s3790k0w8ds.com/
<a href="http://www.gei3ah583klv9u06cg7k10s3790k0w8ds.com/">gnvbuqdb</a>
gnvbuqdb

#37 By gnvbuqdb (118.244.184.18) on 2013-08-16 12:44

bwmvejks
bwmvejks http://www.g9r05048fv6ip1ddj7g2g3f87yo59h1ks.com/
<a href="http://www.g9r05048fv6ip1ddj7g2g3f87yo59h1ks.com/">bwmvejks</a>

#36 By bwmvejks (58.97.59.4) on 2013-08-16 12:44

ieynkkvw http://www.g6i438835ocg14m6y49y375uibxesg5us.com/
ieynkkvw
<a href="http://www.g6i438835ocg14m6y49y375uibxesg5us.com/">ieynkkvw</a>

#35 By ieynkkvw (140.255.66.204) on 2013-08-16 12:43

weizbxsd
<a href="http://www.gr5d49pa89m84zrom4d1w1dkw569f871s.com/">weizbxsd</a>
weizbxsd http://www.gr5d49pa89m84zrom4d1w1dkw569f871s.com/

#34 By weizbxsd (180.177.144.151) on 2013-08-16 12:35

bwewqkcr http://www.g811bbo64318m4od02t610lq6h4ofvvrs.org/
ubwewqkcr
<a href="http://www.g811bbo64318m4od02t610lq6h4ofvvrs.org/">abwewqkcr</a>

#33 By bwewqkcr (164.100.180.44) on 2013-08-16 12:35

-post-*.html

#32 By maillot monaco 2004 (14.150.72.155) on 2013-08-16 12:34

Study, a lot morE than 25 % stated these people in no way utilized sunscreen whenever investing a lot more than an hour or so outdoors on the sun-drenched day time. gucci borse outlet online http://guccioutletufficialeonsale.tumblr.com

#31 By http://guccioutletufficialeonsale.tumblr.com (117.25.121.241) on 2013-08-14 03:44

Several can also be coupled with a set of denim jeans for the weekend break or even they may be put on within any kind of coat to supply an extremely official appear. prada outlet milano http://www.bdyx.net

#30 By http://www.bdyx.net (110.84.156.85) on 2013-08-03 08:29

My spouse and i bring these problems made the effort whenever the weather facilitates. rusty hearts gold are incredibly pretty and even had sell outs so quickly to get. Extremely spectacular coat and even simple just as butter!

#29 By http://www.mmogm.com/rusty-hearts/ (137.175.20.193) on 2013-07-21 02:14

Reported by individuals who realize these items, fiscal hardship, the troubled housing arena, conflicts along with rumours with conflicts drive People in america in direction of some thing at ease. To make their property far more valuable later on, People in america usually are preventing shades that happen to be extremely cool and trendy in substitution for natural shades far more likely to you need to several different purchasers..

#28 By Hackett (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 12:26

Even though the Chinese language, Western, Koreans, Indonesians, Indians, for example. Are usually finding out mathematics, studying in addition to publishing we're concered about your acreage centered mammal when using its polar environment pass in addition to pay no attention to research info exclusively use politics daily activities.

#27 By Discount Polo Ralph Lauren UK Outlet Sale (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 12:20

viewtopic.php?f=

#26 By maillt de fot pas cher (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-11 14:39

I would love to have a further a person , in any other case they can be fantastic firefall power leveling http://www.mmogm.com/firefall/firefall-power-leveling.html and propose to everyone.

#25 By firefall power leveling (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-11 05:18

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#24 By chanel bags cheap (103.7.57.18|192.69.90.220) on 2013-07-08 11:28

The firefall gold are very trendy and good wanting .

#23 By firefall gold (103.7.57.18|114.112.243.230) on 2013-07-04 04:25

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#22 By BEATS BY DRE OUTLET (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#21 By コーチ アウトレット (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#20 By PRADA OUTLET (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#19 By Fake Ray Ban Sunglasses (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#18 By プラダ バッグ (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#17 By maillot arsenal (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#16 By Louis Vuitton Bags (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#15 By Casquette Obey (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

ประกันสังคมในต่างแดน: ตอนที่ 13 Made in Japan | ธนิทธิ์ ลอยพิมาย

#14 By Casquette YMCMB (103.7.57.18|122.121.8.135) on 2013-07-02 10:29

<a href="http://www.84w63ZmhnwE878XHoCUq82.com/" title="okaufxMB">okaufxMB</a>
okaufxMB
okaufxMB http://www.84w63ZmhnwE878XHoCUq82.com/

#13 By okaufxMB (103.7.57.18|145.255.64.199) on 2013-07-02 09:59

I have no idea how you do this but I’m completely fond of this blog.

#12 By maillot de foot 2013 (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 08:57